OM KLINIKKEN


Strøgets Øre, Næse, Halsklinik har i mange år holdt til i den ikoniske bygning, der tidligere husede Svane Apotek. I december 2020 flyttede klinikken til store, nyrenoverede lokaler. Vi holder stadig til på Østergade 18, men er flyttet fra 4. sal ned på 3. salen. Klinikken rummer nu mere end 500 kvm. med blandt andet stor opretationstue og venteværelse med kig over byens tage.   

I Strøgets Øre, Næse, Halsklinik råder vi over moderne udstyr til udredning og behandling af de fleste øre-, næse- og halssygdomme, herunder anlæggelse af dræn og fjernelse af mandler i fuld bedøvelse.

Patienter kan kontakte klinikken uden henvisning fra egen læge. Vi bestræber os på at have så kort ventetid som muligt. Se den aktuelle ventetid på forsiden. Bestil tid via vores online tidsbestilling eller ring på tlf. 32 33 66 60. 


PERSONALE

PATIENTPORTAL

Hans Ulrik Kjærem

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme


Hans Ulrik er speciallæge i Øre-, Næse-, og Halssygdomme & Hoved-/Halskirurgi. Han har tidligere arbejdet mange år på Rigshospitalets Øre-, Næse-, og Halsafdeling. Her har han i særdeleshed siddet med udredning af Hoved-/Halskræft og specialiseret sig i Hoved-/Halskirurgi.

Hans Ulrik indgik som medejer af klinikken i 2015 og overtog hele klinikken i 2017.


Jeanette

Sygeplejerske


Jeannette blev færdiguddannet sygeplejerske i 2009 og arbejdede herefter som øre-, næse, halskirurgisk sygeplejerske i sengeafsnit og ambulatorium - både på Gentofte Hospital og Rigshospitalet. Hun har desuden onkologisk erfaring med behandling af patienter med hoved-/halskræft.

Jeannette startede hos Strøgets Øre, Næse, Halsklinik i 2015. I klinikken deltager Jeannette bl.a i operationer, behandling og svimmelhedsdiagnostik. Hun varetager derudover kontrol af dræn,  behandling og kontrol af øresten, allergiudredning og vaccinebehandling her af, samt meget andet. 

Nadja

Sekretær


Nadja blev færdiguddannet lægesekretær fra Gentofte Hospital i 2010. Herefter har hun arbejdet i en længere periode på øre-, næse-, halskirurgisk afdeling på Gentofte Hospital. 

Nadja startede hos Strøgets Øre, Næse, Halsklinik i 2016. I klinikken besvarer Najda telefonen og varetager i øvrigt forskellige patientrelaterede handlinger, som høreprøver og priktest. Hun hjælper desuden til på lægestuen, deltager ved operationer og foretager øreskylninger i forbindelse med fjernelse af ørevoks.

André Miran

Anæstesiolog


André er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1993 og blev speciallæge i anæstesiologi i 2004.

André har en bred anæstesiologisk uddannelse og mangeårig erfaring inden for anæstesi og smertebehandling. Blandt andet via sin ansættelse som traumelæge på Rigshospitalet og som overlæge ved anæstesiologisk afdeling på Herlev Hospital.

André er at finde i klinikken hver mandag i forbindelse med planlagte operationer af både børn og voksne. 

Lars Munk

Audiologiassistent


Lars er uddannet audiologiassistent fra Århus Universitetshospital i 2012. Han har siden da arbejdet både i offentligt og privat regi. I flere år var han desuden ansat som audiologisk konsulent hos høreapparatproducenten Signia, inden han i sommeren 2019 besluttede

sig for at åbne sin egen høreklinik.


Lars er at finde i klinikken mandag- onsdag, hvor han hjælper med at udlevere og tilpasse høreapparater fra den offenlige pulje - det vil sige høreapparater uden egenbetaling.