HØREAPPARATER UDEN EGENBETALING

På grund af lange ventetider på de offentlige høreklinikker, har disse valgt at bede om hjælp fra de praktiserende ørelæger.

Vi udbyder derfor høreapparater fra den offentlige pulje til både nye patienter og dem, der skal have fornyet deres gamle høreapprater.

Man har ret til nye høreapparater hvert 4. år, og der er ingen egenbetaling forbundet med udlevering af høreapparater i klinikken fra den offentlige pulje. Til gengæld ejes høreapparaterne af det offentlige, og de skal leveres retur efter 4 år.

For at booke en tid til et høretjek med henblik på høreapparater eller fornyelse af de gamle, skal du booke tid via patientportalen eller ringe til klinikken på tlf.: 32 22 66 60.

Hvis der er behov for høreapparter, vil der blive booket tid ved vores audiologiassistent, som hjælper med at afgøre, hvilke høreapparater, der vil passe bedst til dit behov. Herefter vil høreapparaterne blive justeret, ligesom du vil blive tilbudt en opfølgende kontrol i perioden efter. 

HØREAPPARATER MED EGENBETALING

Ønsker du at have større indflydelse på, hvilke apparater du skal have på ørerne, kan du vælge at købe høreapparater. 

Når man skal købe høreapparater sker dette på et oplyst grundlag efter grundig vejledning fra en audiologiassistent. 
Her er der flere faktorer at tage stilling til som fx


  • Det faktiske behov vurderet ud fra patientens hørekurve
  • Ønsket om funktioner og features i høreapparaterne
  • Design

Det er en god idé at teste høreapparaterne i en måneds tid, så du får mulighed for at gå med dem i dine vante omgivelser. Du kan også teste flere sæt høreapparater, hvis du ønsker at sammenligne fx lyd eller funktioner. 

NYE OFFENTLIGE HØREAPPARATER?

INGEN EGENBETALING

Når man får høreapparater via det
offentlige, er der ingen egenbetaling.
Det gælder også for batterier, tilbehør, forbrugsdele og service. 

NYE HVERT 4. ÅR

Husk, at man har ret til nye høreapparater hvert 4. år. Er du førstegangsbruger, skal
du et smut til ørelægen, inden der kan
søges om høreapparater via det offentlige. 

SLIP FOR VENTETID

Vi har i øjeblikket ingen eller ganske kort ventetid på at få udleveret høreapparater. Vi bestæber os på at give dig høreapparaterne på allerede ved første møde. 

NYE PRIVATE HØREAPPARATER?

FRIHEDEN TIL AT VÆLGE

Når du køber høreapparater, har du friheden til at bestemme, hvad dine apparater skal kunne, og hvordan
de skal se ud. 

FJERNJUSTERING

Ved køb af private høreapparater har vi muligheden for at fjernjustere dem. Det betyder, at du kan sidde hjemme i stuen, mens justeringerne foretages.

ÅRLIGE KONTROLLER

En gang årligt indkaldes du til kontrol, hvor der laves ny høreprøve. Høreapparaterne får skiftet alle sliddele og gås efter. Herefter justeres de i henhold til den nye hørekurve.

VIL DU VIDE MERE?

Læs Sundhedsstyrelsens pjece " Høreapparat til voksne", der er målrettet voksne, som har mistanke om høretab. Pjecen giver dig

et overblik over, hvor du kan få undersøgt din hørelse samt dine muligheder for støtte, hvis det viser sig, at du har

behov for høreapparat.