ØRESKYLNING

SKYLNING MED EDDIKE I ØRER MED ELLER UDEN DRÆN

Formålet er at rense øret for sekret og forebygge infektion. Metoden er specielt velegnet til drænbehandlede ører med hyppige flådepisoder.
Kan eventuelt benyttes 10-15 min. før drypning med øredråber ordineret af ørelægen.

Opskrift

Blanding af 1 del eddike ( almindelig husholdningseddike ) og 9 dele kogt vand.
Blandingen skal have legemstemperatur (37 grader) ved anvendelse, da man ellers kan blive svimmel.Fremgangsmåde

Skylningen udføres med en 20 ml sprøjte eller øresprøjte. Sprøjten fyldes med blandingen, hvorefter øret skylles med moderat tryk på sprøjten. Der skylles indtil skyllevandet er rent.

Efter øreskylningen er det vigtigt, at øret er tømt for vand.


Rengøring af sprøjten


Sprøj
ten skilles ad. Delene rengøres i sæbevand (opvaskemiddel). Den skylles ren i vand og tørres.